Gegevens bescherming

De bescherming van de privésfeer van ieder individu op internet is van cruciaal belang voor het vertrouwen van onze klanten in onze onderneming. Imtron GmbH (in het kort: „Imtron“) wil met deze verklaring over de gegevensbescherming haar inzet voor een veilige en respectabele handelsrelatie evenals voor de bescherming van de privésfeer en het recht op privacy van ieder individu benadrukken.

1. Verantwoordelijke plaats
De verantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetten is Imtron GmbH, Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt.
Neem bij vragen omtrent de gegevensbescherming contact op met datenschutz(at)imtron.eu.

2. Uw gegevens
Wij slaan uw gegevens, die bij het bezoeken van de Imtron internetpagina's (in het kort: „Imtron-websites“) worden overgedragen, uitsluitend in anonieme vorm op voor statistische doeleinden. Bij het openen en gebruiken van de Imtron-websites registreren wij geen persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen), behalve wanneer u ons dergelijke gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt) alsook wanneer u ermee hebt ingestemd of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3. Specifiek gebruik

Wij slaan uw persoonsgebonden gegevens alleen op wanneer u daartoe tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, bijvoorbeeld in het kader van contactopname of om uzelf te informeren. Uw gegevens kunnen door Imtron in het kader van uw toestemming , bijvoorbeeld bij (aan)vragen of ter verbetering van onze service en producten, gebruikt worden.
Imtron zal de door u online uitdrukkelijk ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens alleen voor de u meegedeelde doeleinden opslaan, verwerken en gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen resp. dit alleen met uw toestemming doen, behalve wanneer dit

  • voor de behandeling en vervulling van een overeenkomst vereist is,
  • op grond van wettelijke verplichtingen evenals rechterlijke verordening of verordening van overheidswege vereist is,
  • ter toelichting of bescherming van gerechtelijke eisen of ter verdediging tegen aanklachten vereist is,
  • dient ter voorkoming van misbruik of andere onwettige activiteiten, bijvoorbeeld bij aanvallen op de Imtron-systemen om de gegevensbescherming te handhaven,
  • voor een ander doel geschiedt, dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel, waartoe de persoonsgebonden gegevens werden opgeslagen.

Gebruik  van Google Analytics
Deze Website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informaties over uw gebruik van deze website worden meestal naar een server van  Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten die het verdrag hebben aanvaard in het Europese economische gebied eerst verkleind. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de USA overgebracht en daar verkleind. Volgens opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informaties gebruiken om uw gebruik van deze website te beoordelen, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitegebruiker te verlenen.  De in het kader van Google Analytics door haar browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google. U kunt het opslaan van de cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware belemmeren. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie verzamelde en de op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens ( incl. uw IP-adres)van Google en ook de verwerking van deze data door Google verhinderen, doordat u de onder de volgende link beschikbare browserplugin downloadt en installeert. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naam en adres

Imtron GmbH
Wankelstraße 5
D-85046 Ingolstadt

Directieleden
Klaus-Peter Voigt
Claus Liedy
Karsten Sommer

Telefoonnummer
+49 (0)841 634-4660
 
E-mailadres
contact@imtron.eu

Inschrijvingen in het handelsregister
Kantongerecht: kantongerecht Ingolstadt HRB 4580

Btw-nummer

DE 256909230
 
WEEE-registratienummer
DE 55277764